Om

Ringstorp Samhällsförening upa

Verksamhet

Föreningen verkar för trivseln i Ringstorp samhälle genom att skapa mötesplatser, ordna aktiviteter och stimulera till intiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

Föreningen hyr även ut en släpkärra till boende på orten och förvaltar det kapital som blev över efter försäljningen av Ringstorp Folkets Hus.

Kontaktuppgifter Styrelse
E-post rsf-styrelse@ringstorp.net Ordförande Martin Boqvist
Adress Ringstorp Samhällsförening upa
c/o Martin Boqvist
Ringstorp Källåkra 1
585 94 Linköping
Kassör Anders Boström
Sekreterare Malin Boqvist
Ledamot Fredrik Norqvist
Plusgiro nr 46 65 34-5 Suppleant Samuel Adolfsson
Org nr 722000-0751 Suppleant Markus Ekdahl

Föreningens historia

1949 bildades Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta med syfte att bygga och driva Ringstorp Folkets Hus.

1959 var bygget klart och Ringstorp Folkets Hus invigdes!

Verksamheten i Ringstorp Folkets Hus pågick i över 60 år med bland annat bio, fester, yoga, pub-kvällar, kurser, barnteater, syförening och uthyrningar till privata arrangemang.

2018 beslutade Linköpings kommun att dra in bidraget till samlingslokaler, ett bidrag som föreningen var helt beroende av för att klara sig ekonomiskt. Det sades dock att bidraget skulle ersättas med nya bidrag så hoppet att behålla Folkets hus levde vidare.

2019 stod det klart att det inte skulle komma något nytt bidrag för samlingslokaler utan de bidrag som då fanns att söka avsåg helt andra typer av verksamheter så föreningen var inte berättigad att söka de nya bidragen.

2021 En epok gick i graven. Pengarna i kassan började ta slut och föreningen sålde Ringstorp Folkets hus eftersom det inte längre fanns några ekonomiska förutsättningar för att kunna driva verksamheten vidare. Fastigheten används numera som privatbostad.

I samband med att årsmötet fattade det slutgiltiga beslutet om fastighetsförsäljningen beslutades även att föreningen skulle drivas vidare med en ny inriktning som en samhällsförening som verkar för bygdens bästa och förvalta det kapital som blev över efter försäljningen så att det kommer bygden till gagn.

Föreningens stadgar uppdaterades med den nya inriktningen för verksamheten och föreningen bytte även namn till: Ringstorp Samhällsförening upa.

Föreningens nya stadgar finns att läsa under Övrigtdokumentarkivet.

Kommentarer