Bredband

Nyheter

Skriv ut

Fiberstatus mars

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Det är många som undrar över statusen på fiberprojektet och det undrar vi som har hållit i det från byalagets sida också. Vår del i projektet har ju som bekant varit klar sedan i oktober men fortfarande är det svart i fibern.

Utsikt skyller förseningarna på fiberleveranser och vädret men med tanke på hur mycket arbete de hävdar att det är för dem innan det går att koppla in konvertrarna går det inte att dra någon annan slutsats än att de 3 veckorna de beräknat mellan att fibern finns på plats och att konvertern ska kopplas in är en rejäl felräkning. (Det är ju nu tre månader sedan fibern blåstes fram till husen.)

Hurvida de försenade fiberleveranserna beror på att Utsikt inte beställt fibern i tid eller onormala leveranstider har vi ingen aning om.

Fiberleveranserna och vädret kan säkert vara en del av förklaringen till föresningarna men det faktum att de kommer ut och blåser i fiber i en brunn en dag väntar någon vecka eller två, sedan tar nästa brunn försvinner några dagar och sedan fortsätter tyder ju tyvärr på att vårt nät inte heller är direkt högprioriterat. (Speciellt med tanke på att samma arbetsmönster sedan återupprepades när det var dags att svetsa ihop fibern.)

En annan faktor som tyder på att nätet är lågprioriterat är att Utsikt ännu inte har mätt in det. Detta görs med hjälp av de gröna signalband vi grävt ner och bör kunna göras oberoende av fiberleveraser. Vet inte om möjligen snön kan försvåra inmätningen men det var å andra sidan inte så mycket snö i oktober.

Inmätningen krävs för att Trafikverket ska kunna fakturera oss avgiften för grävsträckan längs väg 768, så avsaknaden av denna är en av förklaringarna till att vi ännu inte har kunnat betala tillbaka överskottet från projektet. Den andra förklaringen är att vi gärna vill se att nätet fungerar också, så att ingen oförutsedd utgift uppstår.

Så vitt vi vet är i alla fall all fiber i vårt lokala nät iblåst och ihopsvetsad både mellan brunnar och in till alla fastigheter.

Så exakt vad vi väntar på nu vet vi inte (bortsett från att vi inte har fått våra konvertrar ännu). Informationen från Utsikt har senaste månaderna lämnat mycket övrigt att önska och vi har inte ens fått svar på våra mail senaste tiden.

Den senaste informationen vi har fått är över en månad gammal (från den 11/2) och då var det vädret/isproppar i Utsikts stamnät som angavs som skäl till förseningarna men det har siktats en del Utsikt-fordon runt Örtomta till och från senaste veckorna så förhoppningsvis är det något på gång vilken månad som hellst...

Undecided

 Uppdaterat 18/3: Vi har idag efter påstötningar fått lite info från Utsikt och all fiber bortsett från en kundslang i Göstad (som alltså inte påverkar oss) ska vara klar och de "hoppas påbörja budning inom kort". Budningen gäller alltså installation av fiberkonvertrar men vad "inom kort" innebär är svårare att gissa...

Skriv ut

Inkoppling av fiber-konverter

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Jag fick lite information från Utsikt idag och nu verkar det till slut som att det börjar hända lite. Utsikt kommer i morgon (18/1) veva igång Örtomta teknikbod (som vår fiber ska anslutas till) och blåsa fiber till den (från Gistad) den 31/1.

Våra konvertrar kommer att kopplas in inom kort så om någon mot all förmodan fortfarande inte har dragit in fibern i huset är det hög tid att göra det omgående!

Om man inte dragit in fibern innan de kommer med konverten går den ej att koppla in och då kan man få betala extra för att de kommer ut och gör inkopplingen vid ett senare tillfälle.

Uppdaterat: Nu är även stamnätsfibern mellan våra brunnar i samhället färdigblåst och svetsningen av fibern i brunarna är påbörjad, så sakta men osäkert börjar nog anslutningsdagen närma sig Smile

Skriv ut

Fiberprojektet är klart!

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160

Åtminstonne delvis ur vårt "Byalag-perspektiv" men vi väntar med Champagnen tills det börjar blinka i fibern!

Vi har nu fått in och betalt alla fakturor. Projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen och vi har fått  deras beslut om Byalag NGA stöd.

Kalkylen på bredbandsidan är uppdaterad med en flik där man kan se alla kostnader och hur stort stödet blev mm. Sammanfattningsvis har projektet så här långt gått med ett överskott på: 44 842kr (om jag räknat rätt).

Anledningen till överskottet är att så gott som alla poster blev billigare än beräknat samt att några fler hoppade på efter att kalkylen gjordes (ökade intäkter).

Det som återstår att betala är en avgift till Trafikverket för grävningen längs asfaltsvägen (väg 768) genom samhället. Den kostnaden är uppskattad till 16 500 kr inkl moms, men kan bli lägre.

Tyvärr lär det dröja innan den fakturan dyker upp (när sa man så om en faktura senast) så vi blev tvugna att göra vår sluredovisning utan denna eftersom redovisningen skulle vara klar innan årsskiftet. Dvs vi får inget bidrag för den delen av kostnaden.

Vi kommer att invänta att fiberblåsningen ska bli klar så att inga oförutsedda utgifter uppstår. Sista budet är att de ska börja blåsa igen i slutet av denna vecka (v49), men osvuret är väl bäst antar jag. Om inga oförutsedda utgifter skulle uppstå planerar vi att efter fiberblåsningen är klar återbetala 100kr / andel, dvs 500 kr - 1000 kr / fastighet beroende på antalet andelar.

Resten av pengarna måste vi behålla tills Trafikverkets faktura anländer (troligtvis inte förren fammåt våren).

PS. Om ni ser att det börjar röra sig fiber-blåsare från Utsikt i sammhället frammåt slutet av veckan kan det ju vara bra att gräva fram slangstumpen vid huset ur snön så att de lättare hittar den.

Uppdaterat 8/12: Idag är fiberblåsningen igång igen! Brunn 5 blåstes idag, brunn 3 är ju klar sedan tidigare och brunn 2 ska vara påbörjad, Åtminstonne en av Utsikts brunnar (B) ska vara klar. Brunn 4 & 6 vet vi inte statusen på.

Uppdaterat 9/12: Även om fiberblåsningen nu har kommit igång har vi tyvärr idag fått information om att fiberkonvertrarna i fastigheterna sannolikt inte kommer att kopplas in innan årsskiftet.