Bredband

Skriv ut

Bredbandsmöte 2

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Informationsmöte om Bredbandsutbyggnaden

Ringstorp Folkets Hus

Måndagen den 10 Maj kl 19.00

Vi kommer att informera om:

Aktuell status.
Hur grävningen är tänkt att göras.
Kostnadsberäkning och kostnadsfördelning.
 
Medverkar på mötet gör även Anna Rydmark (Utsikt) som kommer att informera och svara på frågor om vilka tjänster som erbjuds i nätet samt Benny Dahlqvist (Projektör) som kommer att informera och svara på frågor om projektet mm.

Det finns nu lite uppdaterad information på Bredbandssidan, bland annat en preliminär karta över den tänkta lokala grävningen i Ringstorp. Det är bra om alla kan tänka igenom var man vill dra in fibern i den egna fastigheten och var på tomten det passar bäst att gräva.

De som har kommunalt vatten och avlopp kan ibland ha oanvända slangar som går in till fastigheten som kan användas för att dra in fibern så att man minskar grävningen i trädgården och slipper extra håltagning i fastigheten.