Bredband

Skriv ut

Återbetalning av grävavgifter

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Efter ett drygt års tjatande har vi till slut fått besked från Utsikt om att vi ej behöver betala trafikverksavgiften för sträckan mellan brunn 3 och 4 (längs asfaltsvägen). Detta innebär att alla räkningar nu är betalda och vi kan summera våra kostnader och avsluta vårt bredbanskonto.

Projektet gick med ett överskott på drygt 44000kr som kommer att återbetalas omgående.

Vi fakturerade ett uppskattat andelspris på 850kr. Nu när allt är betalt hamnar det verkliga andelspriset på 650kr. Dvs 200kr per andel kommer att återbetalas vilket innebär från 1000kr för de som har 5 andelar upp till 2000kr för de med 10 andelar.

Avgiften till byalaget blev alltså (efter återbetalning) mellan 3250kr och 6500kr.

Den fråga man oftast får från ollika håll är vilken totalkostnaden blev för hushållen i Ringstorp och inklusive Utsikts avgifter blev det alltså mellan 10240kr och 13490kr beroende på var man bor. Till detta tillkommer grävning på egen tomt som kan kosta allt från blåsor i händerna upp till ett par tusen kronor. De som bor längre än 1km från Utsikts avlämningspunkt har dessutom fått bekosta den extra grävningen från sista brunnen själva.