Bredband

Skriv ut

Aktiviteter

Skriven av Anders Boström on .


Aktivitet Status
Utskick av Inresseförfrågan Klart
Lokalt Informationsmöte Klart
Kontakta Länsstyrelsen Klart
Kontakta Projektör Klart
Möte med Projektör Klart
Sammanställa kartunderlag Klart
Kontakta Utsikt Klart
Skicka in kartunderlag för projektering Klart
Inhämta riktpriser från gräventreprenörer Klart
Kostnadsberäkning Klart
Förhandsbesked om Byalag NGA stöd Klart
Kontakta markägare Klart
Presentation av förslag Klart
Bindande anmälan Klart
Ev. omräkning av kostnad Klart
Ansökan om Byalag NGA stöd Klart
Upphandling av grävning Klart
Beställning av material
Klart
Beställning av grävning Klart
Upprättande av ledningrättsavtal
Klart
Upprättande av skriftliga beställningar Klart
Verifiera grävtillstånd Klart
Inbetalning av grävavgifter
Klart
Nergrävning av slangar
Klart
Betalning av fakturor
Klart
Slutredovisning Byalag NGA
Klart
Blåsning av fiber
Klart
Svetsning av fiber Klart
Anslutning av fastigheter Klart