Bredband

Skriv ut

Status

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Ringstorps Bredbandsprojekt blev klart våren 2011 och bredbandskontot är avslutat.

Denna sida kommer att hållas uppdaterad med aktuell status på utbyggnaden av det lokala spridningsnätet för fiberbredand i Ringstorp.

Grävningen till de 31 anslutna hushållen samt 3 obebyggda kommunala tomter är nu klar.

Projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen och Byalag NGA stödet har betalats ut.

Fiberblåsningen och svetsning är klar och alla ska ha fått sina konvertrar installerade, så nu är det bara att beställa tjänster och börja tok-surfa.

Karta över vilka som beställt fiberanslutning i Ringstorp

Kostnadsberäkning och kostnadsfördelning

Beräkningsmodell för kostnadsfördelning

Presentationen från Bredbandsmöte2

Presentation från möten med andra Byalag

Instruktion för skarvning av fiberslang

Våra bredbandsrelaterade nyhetsartiklar

Avgiften för den gemensamma grävningen har alla betalt. Utsikts avgift ska betalas i samband med anslutningen och går även att få som avbetalning. Eftersom projektet blev billigare än beräknat har 200kr/andel återbetals, dvs 1000kr - 2000kr per hushåll beroende på antalet inbetalda andelar.

Externa länkar till sidor med mer information om utbyggnaden:

Linköpings Kommun

Utsikt (Byalagskonceptet)

Länsstyrelsen (Byalag NGA)

Artikel i kommuntidningen Dialog

IDG-artikel om utbyggnaden i Kommunen

Facebook grupp för Byalag Bredband i Linköping

IDG-artikel angående bredbandets inverkan på fastighetsvärdet

Artikel i Bredbandsforum (se sid 14)

Artikel på Hela Sverige ska levas hemsida

TV-Inslag från SVT (Östnytt) om utbyggnaden

Om utbyggnaden i Ringstorp
Hur olika kommuner satsat i Östergötland